PoradyPrzepisy

Jakie oznaczenia muszą być na drodze wewnętrznej?

Jakie oznaczenia muszą być na drodze wewnętrznej?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Oznakowania dróg czasami mogą wydawać się nam niejasne i niezrozumiałe. Podpowiadamy więc, czym jest droga wewnętrzna oraz jakie oznaczenia muszą się na niej znaleźć.

Czym jest droga wewnętrzna?

Zacznijmy od tego, co tak dokładnie kryje się za określeniem droga wewnętrzna. Jest to nic innego jak droga niepubliczna, której zarządcą jest właściciel terenu. Może nim być na przykład  lokalna spółdzielnia mieszkaniowa. Oznacza to, że aa wszelkie sprawy związane ze stanem nawierzchni drogi, jej oznakowaniem oraz zasadami poruszania się na niej odpowiada właściciel drogi. Najbardziej powszechnymi przykładami drogi wewnętrznej są drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe.

Czy droga wewnętrzna musi być oznakowana?

Czy więc droga wewnętrzna musi być oznakowana? Jak już wiesz, za drogę wewnętrzną odpowiada właściciel, dlatego też to on decyduje o ewentualnym oznaczeniu tego typu drogi. Mimo że przepisy drogowe przewidują dla niej znaki drogowe D-46 oznaczający jej początek i D-47 oznaczający jej koniec, to droga ta nie musi być w żaden sposób oznakowana. Oznacza to, że jeśli właściciel nie ustawił na drodze żadnych znaków, to zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, na drodze wewnętrznej kierowca może niemal wszystko. Jeśli jednak pojawią się na niej znaki drogowe pionowe i poziome lub sygnalizacja, to należy się do nich stosować i nie ma od tego żadnych odstępstw.

Jeśli jesteś właścicielem drogi wewnętrznej i chcesz wyposażyć ja w odpowiednie oznakowanie, pomoże Ci w tym znaki drogowe sklep

Droga wewnętrzna a strefa ruchu i strefa zamieszkania

Pojęcie drogi wewnętrznej często mylone jest ze strefą ruchu oraz strefą zamieszkania. Nie jest to jednak to samo, ponieważ na każdej z tej dróg obowiązują inne przepisy. Strefa ruchu to droga niepubliczna, w ciągu której, w przeciwieństwie do drogi wewnętrznej, obowiązują wszystkie zasady kodeksu drogowego. Natomiast strefa zamieszkania to droga, na której piesi zawsze mają bezwzględna pierwszeństwo.

Zdj. główne: Secret Travel Guide/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*